Imate pravni problem v Nemčiji? Obrnite se na mojo odventiško pisarno!

Sem nemško slovensko govoreča odvetnica, ki se Vam približam v Vašem jeziku. Delujem na vseh področjih prava v ZR Nemciji.

Za sestanek Vam ni potrebno potovati v ZR Nemčijo, ker pogosto prihajam v Slovenijo in se lahko dogovorimo za sestanek kjerkoli v Sloveniji.

Že vrsto let spremljam dobavitelje vse od prevzema posla v Nemčiji do zaključka in morebitnih problemov, ki pri tem nastanejo (pogodbe, splošni pogoji poslovanja, zavarovanja plačil, izterjava plačil, jamstva, garancije, vse postopke na sodiščih po ZRN in izvenpravno zastopstvo). Če želite ustanoviti podružnico ali svoje podjetje v ZR Nemčiji, Vam pri tem pomagam v vseh postopkih vključno z postopkih pri davčni upravi in urejanju delovnopravnih zadev. Kasneje – v kolikor pride do delovnopravnih sporov z zaposlenimi – lahko v celoti prevzamem te zadeve izvensodno in tudi sodno. Rešujem tudi raznovrstno problematiko, ki jo potrebujete pri poslovanju v ZR Nemčiji. Sem špecijalistka transportnega prava. Tako se name lahko obrnete z vsemi vprašanji povezanimi z prevozništvom, logistiko in na splošno s špediterskimi stroritvami. Uspešno urejam zavarovanja kreditov v Nemčiji po zahtevah slovenskih bank (poroštva, zemljiško knjižni dolg, hipoteke,…) Ste gradbenik, ki imate probleme z Vašimi naročniki v Nemčiji? Tudi na tem področju imam bogate izkušnje. Pri prevzemu gradbenih poslov se je pomembno zavedati, da nemško pravo striktno strogo zahteva pisno spremljanje izvajanja del in morebitnih težav in neprevidljivih dogodkov pri izvajanju dela. Pomagam Vam pri pogajanjih, sestavi pogodbe in pri zapisovanju zgoraj navedenih dogodkov.

Svetujem, da se že pri prevzemu poslov v ZRN obrnete na odvetnika. Zelo pomembna so določila pogodb, ki jih sklepate z nemškimi naročniki ob začetku posla, saj so te ključne v primeru sporov oziroma nepredvidljivih dodogkov, ko se odnosi med pogodbenima partnerjima ali pogodbenimi partnerji zaostrijo. Za sodišča so namreč določila pogodb pomembna, saj pogodbena določila stranke vežejo in je kasneje lažje na sodišču uspeti, če je pogodba napisana tako, da so močneje zavarovane koristi in pravice naročnika.

Ker govorim tudi še italjansko, špansko, francosko in angleško, lahko rešujem različna pravna vpašanja tudi v državah, kjer govorijo navedene jezike.

RAin Dremelj de Belachur – Herzogstraße 97, D - 80803 München –
T: 0049 89 2020 8750 F: 0049 89 20208751 mobil: 0049 1575 8871 008 - info@ddb-law.de -